Inloggen  |  UW KLANTGEGEVENS
Bedrukken en Borduren
Set aanbieding Meer
Horeca Setaanbieding: Kledingpakket Kelner/Ober (M)
Horeca Setaanbieding: Kledingpakket Kelner/Ober (M)
VAN €81,70 VOOR €69,95
(€84,64 Incl.BTW.)

Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer Bedrijfskleding-Handelshuis.nl

Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie, gegevens, afbeeldingen of media in welke vorm dan ook van de website www.Bedrijfskleding-Handelshuis.nl (hierna te noemen de “website”) van Bedrijfskleding Handelshuis VOF, hierna te noemen “Bedrijfskleding Handelshuis”.

Akkoordverklaring

Indien u deze Disclaimer niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Bedrijfskleding-Handelshuis te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Bedrijfskleding-Handelshuis geeft u daarmee aan onderhavige Disclaimer te aanvaarden. Bedrijfskleding Handelshuis is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang de website te ontzeggen.

Wijziging

Bedrijfskleding Handelshuis is te allen tijde gerechtigd de informatie op de website, deze Disclaimer en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Bedrijfskleding-Handelshuis adviseert u de website, deze Disclaimer en de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Doelgroep / bezoeker

De beoogde bezoeker van Bedrijfskleding-Handelshuis is een natuurlijke of rechtspersoon handelend in beroep of bedrijf. De bestelde producten via de website worden nadrukkelijk verondersteld niet voor eigen gebruik te zijn. Indien het gebruik van het te bestellen product desgewenst voor (privé) eigen gebruik is, dient de bezoeker dit onverwijld aan Bedrijfskleding-Handelshuis te melden. Alsdan gelden andere voorwaarden in het kader van het consumentenrecht. Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden

Doel Bedrijfskleding-Handelshuis

Bedrijfskleding-Handelshuis beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over Bedrijfskleding in de breedste zin des woords. Op de door Bedrijfskleding-Handelshuis aangeboden producten zijn de Algemene Voorwaarden van Bedrijfskleding Handelshuis VOF van toepassing. Bedrijfskleding Handelshuis streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Bedrijfskleding Handelshuis de informatie op Bedrijfskleding-Handelshuis met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Hyperlinks

  1. De website van Bedrijfskleding-Handelshuis kan hyperlinks naar websites bevatten van andere dochters van Bedrijfskleding-Handelshuis. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
  2. Bedrijfskleding-Handelshuis kan hyperlinks naar websites van partners van Bedrijfskleding-Handelshuis en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Bedrijfskleding-Handelshuis is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Bedrijfskleding-Handelshuis deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

Eigendom

Alle rechten op de website en alle informatie, afbeeldingen, media en andere gegevens op deze website berusten volledig bij Bedrijfskleding Handelshuis, haar partners en adverteerders. Bedrijfskleding-Handelshuis behoudt alle rechten voor. Alle informatie in welke vorm dan ook wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Bedrijfskleding-Handelshuis, haar partners en adverteerders. Niks van deze inhoud mag zonder schriftelijke toestemming vermenigvuldigd, verveelvoudigd of verspreid worden.

 

Onze vermelding op http://www.keurmerk.info
Informatie